nl fr en
brandhout beuk brandhout beuk pallet brandhout droog brandhout

Brandhout beuk

Brandhout beuk
  • Brandhout beuk: //
  • Brandhout beuk: / /
  •  Brandhout beuk: //

Houtsoort: Beuk

Bij Jadimex krijgt u hoge kwaliteit brandhout op palet gestapeld, deze bestaan voornamelijk uit Beuk en de volumes zijn berekend volgens de regels, maar net omdat hiermee nogal geknoeid wordt kunt u hieronder een verduidelijking lezen.


Volume


Als meeteenheid voor brandhout neemt men over het algemeen de stère. Een stère is het volume ingenomen door hout van 1 meter lengte dat gestapeld wordt over een breedte van 1 meter en tot een hoogte van 1 meter (Rondeux, 1993). Het gaat dus om een schijnbaar volume. Tussen de blokken hout zit lucht in meerdere of mindere mate al naargelang de vorm van het hout. Als een stère hout samengesteld uit blokken van 1 meter lengte (meterhout) herzaagd wordt tot kortere blokken, zal men op zicht met een kleiner volume te doen krijgen, want kleinere blokken hout stapelen dichter (tabel 1)


Tabel 1:


Volume ingenomen door een stère hout volgens de lengte van de blokken


Doorkorting (cm) schijnbaar volume (m³ op zicht)


50 0,80


45 0,77


40 0,74


33 0,70


30 0,66


25 0,60


20 0,57


Zoals blijkt uit tabel 1 zal een stère hout (1 m3 op zicht) nog slechts 0,8 m3 op zicht groot zijn, wanneer de blokken hout gehalveerd werden tot stukken van 50 cm lengte en nog slechts 0,7 m3 wanneer de blokken in drie stukken van 33 cm gezaagd werden.


 


Massief Volume


Om te schatten hoeveel hout een stère werkelijk bevat, kan men een berekening maken met behulp van een omrekeningscoëfficiënt. Die coëfficiënt verschilt volgens de houtsoort en het product. In volgend voorbeeld (tabel 2) geven we de omrekeningscoëfficiënten voor verschillende soorten brandhout beuk en eik.


Tabel 2: Omrekeningscoëfficiënten voor beuk en eik (Huffel, 1919, geciteerd door Rondeux, 1993) :


Houtsoort en type product omrekeningscoëfficiënt


Beuk Zeer goed gespleten, vaste schors 0,77


          Moeilijke splijting, grove schors 0,65


Rondhout, schors vrij vast 0,60


Tophout, kromme takken 0,58


Eik Gemakkelijke splijting, vaste schors 0,68


Moeilijke splijting, grove schors 0,61


Vrij rechte toppen 0,55


Tophout, kromme takken 0,46


Voor beuk kan een stère hout dus in werkelijkheid 0,58 tot 0,77 m³ omvatten, voor eik kan het volume oplopen van 0,46 tot 0,68 m³.


 


Calorische waarde


De calorische waarde is de hoeveelheid warmte die wordt afgegeven bij volledige verbranding. Voor hout varieert de calorische waarde volgens houtsoort en vochtgehalte. Alle hout brandt en geeft bij gelijk gewicht vrij gelijke hoeveelheid warmte af. Wel heel verschillend van houtsoort tot houtsoort is de volumieke massa van het hout en daardoor kan de calorische waarde per stère nogal verschillen. Hardhout (eik, beuk, es, olm, haagbeuk) heeft een hoge volumieke massa en geeft bijgevolg meer warmte af dan andere houtsoorten bij gelijk volume. Hout heeft een hogere calorische waarde wanneer het droog is, d.w.z. wanneer zijn vochtgehalte lager is dan 20%. Om die vochtigheidsgraad te bereiken moet het hout gedurende anderhalf jaar afgedekt gestockeerd worden. Afhankelijk van houtsoort en houtvochtgehalte kan de calorische waarde oplopen van 1.500 tot 2.000 kWh/m3.


 


Besluit


Door hout te kopen bij Jadimex hebt u de garantie dat er brandhout geleverd wordt tegen de beste prijs en met de hoogste kwaliteit.

brandhout beuk brandhout beuk pallet brandhout droog brandhout

Veel van ons hout is FSC® gecertificeerd en komt uit bossen die op een verantwoorde wijze beheerd worden. Dit wil zeggen dat rekening wordt gehouden met ecologische, economische en sociale vragen van het heden en de toekomst.

Tiensesteenweg 225
3360 Lovenjoel (Korbeek-Lo)

Tel. 016/461 961
Fax. 016/460 935

info@jadimex.be

We zijn jullie graag van dienst in onze veilige toonzaal na afspraak.

Voor een vlotte service is de afhaling van een bestelling enkel mogelijk na afspraak.